Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Zespół Szkół Alternatywnych w Kłodzku - Alternatywne Liceum Ogólnokształcące

https://zsa.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: https://zsa.klodzko.pl/

Kategoria menu:Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiotem działalności szkoły jest działalność dydaktyczna i wychowawcza na poziomie szkoły ponadpodstawowej.

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz prawo oświatowe umożliwiając uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa, ukończenia szkoły i zdania egzaminu maturalnego.

Szczegółowe cele i zadania oraz kompetencje organów szkoły określa Statut Szkoły.

|0|