Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Zespół Szkół Alternatywnych w Kłodzku - Alternatywne Liceum Ogólnokształcące

https://zsa.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: https://zsa.klodzko.pl/

Kategoria menu:Sposób przyjmowania i załatwiania spraw oraz stan przyjmowania spraw, kolejność ich załatwiania i rozstrzygania

1. Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski, pisma interesantów, udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.
2. Korespondencję można dostarczyć osobiście, drogą pocztową lub elektronicznie.
3. Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.
4. Wszystkie sprawy wpływające przekazywane są Dyrektorowi Szkoły i Zarządowi ZSA na bieżąco.
5. Dyrektor i Zarząd ZSA podejmują decyzje o kolejności i sposobie ich załatwiania.
6. Szkoła prowadzi sprawy kadrowe: nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
Ponadto sekretariat wykonuje:
1. Zapisy oraz wypisy uczniów.
2. Wydaje legitymacje.
3. Wydaje duplikaty legitymacji oraz duplikaty innych dokumentów. Osoba starająca się o duplikat danego dokumentu powinna złożyć w sekretariacie szkoły stosowne podanie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, koszt wydawania duplikatów jest odpłatny.
Ponadto sekretariat szkoły wykonuje zadania i inne polecenia zlecone przez Dyrektora oraz wynikające z działalności statutowej szkoły.

|0|