Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Zespół Szkół Alternatywnych w Kłodzku - Alternatywne Liceum Ogólnokształcące

https://zsa.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: https://zsa.klodzko.pl/

Kategoria menu:Nauczyciele

Język polski:
Teresa Cugowska
Małgorzata Ditrich
Zofia Grodzicka
Elżbieta Bednarska

Język angielski:
Aleksandra Dzięcioł
Mariola Łuszczewska
Agnieszka Rychlewska
Michał Szeremeta

Język francuski
Daniel Kalarus

Język niemiecki:
Urszula Liwosz

Język rosyjski:
Walentyna Olszewska

Historia:
Krystian Takuridis
Jacek Unuczek

Wiedza o społeczeństwie:
Krystian Takuridis

Geografia:
Małgorzata Szkwarek
Roman Olbiński

Biologia:
Anna Iwańczyk

Chemia:
Anna Iwańczyk
Jolanta Pająk-Bielecka

Fizyka z astronomią:
Bożena Kalarus

Matematyka:
Grzegorz Boos
Mateusz Stasiełowicz

Informatyka i technologia informatyczna:
Daniel Jabłoński
Mariusz Litwiński

Wychowanie fizyczne:
Zbigniew Czyszczoń
Dariusz Ditrich
Beata Trybukiewicz

Religia:
Radosław Lach

Etyka:
Leszek Bobula

Biznes i zarządzanie:
Roksana Jackowska

|0|